Zasady

Drodzy Państwo, nasza magiczna wypożyczalnia strojów dla dzieci, tak jak każda inna musi mieć swój regulamin.

 

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania przez użytkowników w dalszej części zwanych użytkownikami lub zamawiającymi z witryny wypozyczalniastrojowdladzieci.pl w dalszej części zwanej witryną, oraz przedstawia zasady dotyczące korzystania z wypożyczalni strojów "Magiczny Strój", w dalszej części zwaną wypożyczalnią.

 

 

 

Regulamin korzystania przez Wypożyczającego zwanego dalej Zamawiajacym z wypożyczalni strojów "Magiczny Strój" zwanej dalej wypożyczalnią.

 

 

 

1. Wypożyczalnia strojów oferuje do wypożyczenia kostiumy i przebrania aktualnie dostępne w siedzibie wypożyczalni.

 

 

 

2. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za brak konkretnych modeli czy rozmiarów strojów.

 

 

 

3. Jeśli dany model i rozmiar jest dostępny w wypożyczalni, Zamawiający ( osoba wypożyczająca strój ) ma możliwość wcześniejszej rezerwacji stroju.

 

 

 

4. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za brak zarezerwowanego stroju, jeśli brak ten nastąpił z przyczyn niezależnych od wypożyczalni ( strój został trwale uszkodzony podczas poprzedniego wypożyczenia lub nie został w terminie zwrócony )

 

 

 

5. Rezerwację telefoniczną Zamawiający powinien potwierdzić poprzez SMS lub e-mail.

 

 

 

6. Cena jednorazowego wypożyczenia stroju dla dzieci: 30 zł./1 strój/do 2 dni - 1 noc

 

- cena jednorazowego wypożyczenia stroju dla dorosłych: 40 zł/1 strój/do 2 dni - 1 noc.

 

 

 

 

 

7. Każda następna zaplanowana 1 doba wypożyczenia: 10 zł./1 strój

 

 

 

- każde niezaplanowane przedłużenie wypożyczenia stroju dla dzieci: 30 zł/1 strój za każdą ponadplanową dobę wypożyczenia.

 

 

 

- każde niezaplanowane przedłużenie wypożyczenia stroju dla dorosłych: 40 zł/1 strój za każdą ponadplanową dobę wypożyczenia.

 

- cena stroju wypożyczonego w sobotę, a oddanego w poniedziałek liczona jest jak za jedna dobę.

 

 

 

8. Cena wypożyczenia płacona jest z góry w dniu wypożyczenia.

 

 

 

9. W przypadku nastąpienia zwłoki w zwróceniu stroju do wypożyczalni, Zamawiający zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę za każde ponadplanowe 24 godziny wypożyczenia 1 stroju.

 

 

 

10. Na poczet zabezpieczenia wartości wypożyczonego 1 stroju pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł.

 

 

 

- Zamawiający jest odpowiedzialny za strój w okresie wypożyczenia.

 

 

 

11. Jeśli w trakcie wypożyczenia, strój nie uległ uszkodzeniu, kaucja zwracana jest w całości  Zamawiającemu.

 

 

 

12. Jeśli w trakcie wypożyczenia strój uległ trwałemu uszkodzeniu ( niespieralne plamy, uszkodzenia mechaniczne ), lub nie został zwrócony w ciągu 4 dni ( 3 noce ) od deklarowanej daty zwrotu, to kwota kaucji zaliczona jest na poczet ceny stroju, a strój przechodzi na własność zamawiającego.

 

 

 

13. Nie naprawiamy strojów trwale uszkodzonych, oraz nie przyjmujemy strojów naprawianych przez zamawiającego we własnym zakresie, gdyż stroje takie nie nadają się już do powtórnego wypożyczenia.

 

 

 

14. Zamawiający przy wypożyczeniu stroju, jest zoobowiązany do podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych udostępnione są w zakładce: RODO

 

 15. Korzystanie z wypożyczalni jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją postanowień regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia dotyczące korzystania z Witryny "wypozyczalniastrojow.pruszkow.pl":

1. Operatorem witryny jest osoba prywatna, prowadząca działalność gospodarczą.

 

2. Rozpoczęcie korzystania z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w regulaminie  warunki i postanowienia.

3. Regulamin korzystania z witryny jest stale dostępny dla wszystkich użytkowników.

4. Operator witryny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zarówno w całości jak i poszczególnych jego postanowień, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników.

 

5. Operator witryny nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w wyniku których doszło by za pośrednictwem witryny, do naruszenia dóbr osobistych użytkowników.

 

6. Operator witryny zastrzega sobie prawo do zamieszczania w całej witrynie, według swojego uznania, wszelkiego rodzaju reklam, w każdej możliwej  formie, a każdy Użytkownik, korzystający z witryny, wyraża  na to zgodę.

 

7. Operator witryny nie zapewnia Użytkownikom stałego dostępu do witryny, i zastrzega sobie prawo bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie użytkowników, do przerw w dostępie do witryny bez podania przyczyn.

 

8. Korzystanie z witryny nie wymaga rejestracji ani logowania.

 

9. Operator witryny zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie użytkowników, do likwidacji całości lub części witryny wraz z całą zawartością.

 

 

 

Wszystkie zapisy i postanowienia zawarte w Regulaminie, oraz w całej witrynie wypozyczalniastrojowdladzieci.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie treścią informacyjną, która w całości lub części może ulec zmianie.